Pozemek parc. č. 1041, katastrální území Holštejn. obec Holštejn

Značka: R/7536/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Holštejn, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.02.2021
30.04.2021

V insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 31 INS 11283/2020 nabízíme k prodeji položku č. 1 majetkové podstaty:

– pozemek parc. č. 1041 – trvalý travní porost o výměře 3599 m2, nacházející se v k. ú. Holštejn, zapsaný na LV 246, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

– majetek bude prodán nevýhodnější nabídce

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů nechť jsou podávány odpovědí přes kontaktní formulář na této stránce, v elektronické formě na email stouracova@akkrm.cz, poštou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 552/65, 602 00 Brno, nebo do datové schránky insolvenčního správce zgaj8mz, a to nejpozději do 12,00 hodin dne 30. 4. 2021.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 285 000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 2540000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.04.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!