Pozemek parc. č. 4790, ostatní plocha, na LV 114, KÚ 748927 Skřípov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 798 52 Skřípov, Česko

01.03.2021
02.04.2021

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 52 INS 3077/2020-B-13 ze dne 10.02.2021 bylo schváleno oddlužení dlužníků Karla Pokorného a  Renaty Pokorné plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníka, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí:

 • Pozemek parc. č. 4790, ostatní plocha, na LV 114, KÚ 748927 Skřípov, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

Podmínky prodeje:

 1. Nabídka bude inzerována na webovém portálu https://www.burzaspravcu.cz po dobu nejméně 4 týdnů.
 2. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce na adresu insolvenční správkyně: Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha. Obálka bude opatřena sdělením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na položku č. 4 – KSBR 52 INS 3077/2020“.
 3. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
 4. Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 5. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 6. Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 7. Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 8. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha. Obálka bude opatřena sdělením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na položku č. 4 – KSBR 52 INS 3077/2020“. Do nabídky neopomeňte uvést, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Vaše nabídky předkládejte nejpozději do 01.04.2021, kdy proběhne jejich vyhodnocení.


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!