Pozemek parc. č. 799/7, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 799/8, ostatní plocha, to vše na LV 272, KÚ 609030 Brandov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

30.03.2022
30.06.2022

Společnost BACT s.r.o. v likvidaci, IČO: 25042084, se sídlem Most, Albrechtická 595/630, PSČ 434 01, byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Ústí and Labem ze dne 24.10.2018, č.j. 18 Cm 217/2017-10, které nabylo právní moci dne 20.11.2018. Likvidátorem byla soudem jmenována Mgr. BOHDANA NOVÁKOVÁ, se sídlem Čáslavská 1750/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3. V rámci zpeněžování majetku likvidované společnosti je nabízen k prodeji pozemek parc. č. 799/7, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 799/8, ostatní plocha, to vše na LV 272, KÚ 609030 Brandov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, který bude zpeněžen za níže uvedených podmínek.

Podmínky prodeje:

 1. Nemovité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, s tím, že nejnižší akceptovatelná nabídka za pozemek parc. č. 799/7 částku 860.000 Kč a za pozemek parc. č. 799/8 částku 880.000 Kč, celkem tedy za oba uvedené pozemky v souladu s určenou cenou obvyklou částka 1.740.000 Kč.
 2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
 3. Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
 4. Likvidátor má právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!