Pozemek parc. č. 799/7, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 799/8, ostatní plocha, to vše na LV 272, KÚ 609030 Brandov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

advokat@aknovakova.eu

Pozemek parc. č. 799/7, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 799/8, ostatní plocha, to vše na LV 272, KÚ 609030 Brandov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

Společnost BACT s.r.o. v likvidaci, IČO: 25042084, se sídlem Most, Albrechtická 595/630, PSČ 434 01, byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Ústí and Labem ze dne 24.10.2018, č.j. 18 Cm 217/2017-10, které nabylo právní moci dne 20.11.2018. Likvidátorem byla soudem jmenována Mgr. BOHDANA NOVÁKOVÁ, se sídlem Čáslavská 1750/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3. V rámci zpeněžování majetku likvidované společnosti je nabízen k prodeji pozemek parc. č. 799/7, ostatní plocha, a pozemek parc. č. 799/8, ostatní plocha, to vše na LV 272, KÚ 609030 Brandov, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, který bude zpeněžen za níže uvedených podmínek.

Podmínky prodeje:

  1. Nemovité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, s tím, že nejnižší akceptovatelná nabídka za pozemek parc. č. 799/7 částku 860.000 Kč a za pozemek parc. č. 799/8 částku 880.000 Kč, celkem tedy za oba uvedené pozemky v souladu s určenou cenou obvyklou částka 1.740.000 Kč.
  2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
  3. Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  4. Likvidátor má právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Brandov, Česko

Kraj:

Celá ČR

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

16.07.2019
31.01.2023


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty