Pozemky Damníkov

Značka: 5265

Cena: 116330 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Damníkov, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

09.04.2022
31.12.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji níže popsaný spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/30 na pozemcích:

 • č. 2319, ostatní komunikace o výměře 338 m2,
 • č. 5151, trvalý travní porost o výměře 22411 m2,
 • č. 5173, orná půda o výměře 77317 m2,
 • č. 5200, orná půda o výměře 28275 m2,

to vše obec a katastrální území Damníkov. Podíl tedy odpovídá cca 4278 m2. K pozemkům p.č. 5151, 5173 a 5200 je uzavřena pachtovní smlouva.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, nejméně však za 116.330,- Kč
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!