Pozemek Hamr u Litvínova – podíl 1/2

Značka: 5207

Cena: 1 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hamr, Litvínov, Česko

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

13.02.2021
31.12.2023

Insolvenční správce ustanovení v insolvenční věci dlužníka Miloslava Severy, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 10393/2019, nabízí k přímému prodeji níže popsanou nemovitou věc, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 2, a to spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na nemovitých věcech, a to

 • pozemku p. č. 590/29,

katastrální území Hamr u Litvínova, obec Litvínov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 1120.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správci či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti a movitých věcí jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!