Pozemky k.ú. Praskačka

Značka: 1904

Cena: 75500 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praskačka, Česko

Kraj: Celá ČR, Královehradecký kraj, Pardubický kraj

Nemovité věci

17.10.2021
24.04.2022

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti nabízí ke koupi níže popsané pozemky, a to:

 • pozemek p. č. 290/2,
 • pozemek p. č. 291/3,

to vše obec a katastrální území Praskačka, zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 143.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • nabídky budou přijímány do 24.04.2022 (včetně),
 • kupní cena činí (nejméně) 75.500,- Kč,
 • písemná nabídka zájemce  musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, avšak v každém případě dříve, než bude příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch nabyvatele,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo).

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!