Pozemky Strání (lesy a pole)

Značka: 5272

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Strání

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

01.11.2022
31.12.2022

Insolvenční správce ustanovený v insolvenční věci dlužníka Pavla Adámka vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 10384/2021, nabízí k prodeji:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 vzhledem k celku na pozemcích p.č. 277, 5265/138, 6826, 7014, 7656, 7815, 8282, 8866, 12284, 12289, 12294, 12295, 12304, 13113, 13969, 14399, 14519, 14528, 14529,

to vše obec a katastrální území Strání, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 876, tj. zejména pole o rozloze 35735m2 (podíl je cca 5956m2) a lesy o rozloze 5160 m2 (podíl je 860m2)

a:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/750 vzhledem k celku na pozemku p. č. 2955, obec a katastrální území Strání, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 431, tj. lesní pozemek o rozloze 3161 m2 (podíl je 4m2)

a:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/750 vzhledem k celku na pozemcích p.č. 2900/33, 2941, 2942, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2963/7, 2963/14, 2976/11,

to vše obec a katastrální území Strání, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 3179, tj, zejména lesy o rozloze 1023416m2 (podíl je cca 1365m2)

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.12.2022 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: kancelar@advins.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitých věcí jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (kancelar@advins.cz).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!