Pozemky v k.ú. Hradečno (okres Kladno)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

19.10.2021
19.11.2021

Insolvenční správce ustanoven v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 18782 / 2020 nabízí k prodeji následující pozemky v k.ú. Hradečno, zapsané u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 178, pro katastrální území a obec Hradečno, okres Kladno:

 • Pozemek parc. č. 521 o výměře 403 m2, ostatní plocha
 • Pozemek parc. č. 553/13 o výměře 2.521 m2, orná půda

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce (pozemky v rámci dědického řízení oceněny na částku 35.341,- Kč);
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • náklady spojené s převodem vlastnického práva hradí kupující;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ak@akzahumensky.cz (případně poštou na adresu Mgr. Tomáš Zahumenský, Josefa Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek), a to nejpozději do 19. 11. 2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi pozemků Hradečno”. Nabídka zájemce musí obsahovat označení pozemků, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Informace o zadavateli

Tomáš Zahumenský ak@akzahumensky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!