Pozemky v k.ú. Hradečno (okres Kladno)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Středočeský kraj

Nemovité věci

19.10.2021
19.11.2021

Insolvenční správce ustanoven v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 18782 / 2020 nabízí k prodeji následující pozemky v k.ú. Hradečno, zapsané u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 178, pro katastrální území a obec Hradečno, okres Kladno:

 • Pozemek parc. č. 521 o výměře 403 m2, ostatní plocha
 • Pozemek parc. č. 553/13 o výměře 2.521 m2, orná půda

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce (pozemky v rámci dědického řízení oceněny na částku 35.341,- Kč);
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • náklady spojené s převodem vlastnického práva hradí kupující;
 • zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ak@akzahumensky.cz (případně poštou na adresu Mgr. Tomáš Zahumenský, Josefa Václava Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek), a to nejpozději do 19. 11. 2021. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi pozemků Hradečno”. Nabídka zájemce musí obsahovat označení pozemků, označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Informace o zadavateli

Tomáš Zahumenský ak@akzahumensky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!