Pozemky v k.ú. Velké Všelisy

Značka: 180160

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.05.2020
07.05.2021

JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18 oznamuje, že zpeněžuje nemovitý majetek zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice Lenky Ouškové, jejíž úpadek je řešen v řízení vedeném pod značkou KSPH 75 INS 17920/2018 oddlužením. Jedná se o soubor lesního pozemku, ostatní plochy a trvalého travního porostu zapsaných  na listu vlastnictví č. 81 pro obec a k.ú. Velké Všelisy. Zpeněžení probíhá formou exekutorské dražby soudním exekutorem Mgr. Dušanem Šnaiderem pod značkou 174 EX 50003/20, když dražební jednání bude zahájeno dne 8.6.2020 v 11,00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz. Nejnižší podání je stanoveno na 45.334,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce a dále i na dražebním portále www.exdrazby.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!