Pozemky v katastrálním území Aš

Značka: KSPL 66 INS 24837/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa:

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

10.12.2021
10.01.2022

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 66 INS  nabízí k prodeji nemovitý majetek dlužníka v kat.území Aš, zapsaný na LV 2804, vedený u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, konkrétně:

1) pozemek parc. č. St. 2971 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, součástí je stavba bez čp/če tech. vyb. (jedná se o torzo stavby)

2) pozemek parc. č. 1139/6 ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 3.066 m2

Jedná se o parcely v okrajové části města Aš, vytvořené navážkou ve svahu nad čistírnou odpadních vod. Nachází se zde torzo stavby a trvalé porosty. Přístup přes okolní pozemky, bez právního zajištění, když pozemky jsou ve vlastnictví města Aš.

Znalecký posudkem č. 562/13-18 byly nemovité věci oceněny na částku ve výši 368.340,- Kč. Znalecký posudek je možné si vyžádat u IS, případně je dostupný na insolvenčním rejstříku.

Podmínky prodeje:

1) Nemovitosti budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku. Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené ceny. Pozemky budou prodány tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné. Nabídka nechť je označena jako Pozemky v k.ú. Aš.

2) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu – souhlas již byl vydán, když nemovité věci mají být prodány nejvyšší nabídce.

3) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

4) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Kateřinu Lukáčovou, na tel: 773 464 417, případně na emailu: lukacova@insolvenceok.cz.

Cenové nabídky zasílejte do 31.1.2022 na výše uvedenou emailovou adresu, v nabídce nechť je uvedeno Pozemky v k.ú. Aš.

 


Informace o zadavateli

AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - dusek@insolvenceok.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!