Pozemky v okrese Svitavy – Jarošov, Česká Třebová

Značka: 210023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.09.2021
31.10.2021

Insolvenční správce JUDr. Pavel Čížkovský nabízí k prodeji nejvyšší nabídce z majetku dlužníka Oldřicha Pešiny, jehož úpadek je řešen oddlužením v řízení vedeném u Krajského soudu v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 56INS 2446/2021 pozemek parc.č. 3922, o výměře 291 metrů čtverečních, ostatní plocha v k.ú. Česká Třebová (LV 5399) a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku aprc.č. 647/4, o výměře 441 metrů čtverečních, trvalý travní porost, v k.ú. Jarošov u Litomyšle (LV 141), podle pokynu zajištěného věřitele zájemci, který nabídne nejvíce s tím, že kupní cena musí být uhrazena při podpisu kupní smlouvy a nabídku kupní ceny musí schválit zajištěný věřitel, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.. Písemné nabídky zasílejte doporučenou poštou insolvenčnímu správci na jeho adresu 100 00  Praha 10, V Olšinách 75/2300, nebo do jeho datové schránky. Uzávěrka nabídek je 25. října 2021. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kteroukoli z nabídek či toto výběrové řízení zrušit.

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!