Přímý prodej obchodního podílu v čínské společnosti

Značka: 16 K/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetekOstatní majetek

31.03.2021
31.05.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Ing. David Holzmann, nar. 10. 3. 1969, bytem Hvozdecká 1309/13, 635 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 14420/2014, nabízí v souladu se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu k přímému prodeji 50 % obchodní podíl ve společnosti JTWT ADVANCED INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED, se sídlem v Hong Kongu.

Insolvenční správce si dovoluje tímto upozornit, že předmětný obchodní podíl není řádně doložen, resp. k tomuto nemá insolvenční správce k dispozici relevantní doklady.

Přímý prodej se uskuteční za následujícíh podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30. 4. 2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: mgr.radekfrkal@frkal.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně k pokynu věřitelského výboru vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (545 175 455) či e-mailem (mgr.radekfrkal@frkal.cz).

Informace o zadavateli

Radek Frkal mgr.radekfrkal@frkal.cz Příkop 6, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 10.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!