Přímý prodej pohledávky za čínskou společností

Značka: 16 K/2014 (2)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

31.03.2021
31.05.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Ing. David Holzmann, nar. 10. 3. 1969, bytem Hvozdecká 1309/13, 635 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 14420/2014, nabízí v souladu se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu k přímému prodeji pohledávku za společností JTWT ADVANCED INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED, se sídlem v Hong Kongu, a to z titulu smlouvy o půjčce ve výši 20.000 USD.

Insolvenční správce si dovoluje tímto upozornit, že předmětná pohledávka není doložena (k této nemá insolvenční správce k dispozici žádné doklady).

Přímý prodej se uskuteční za následujícíh podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30. 4. 2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: mgr.radekfrkal@frkal.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně k pokynu věřitelského výboru vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (545 175 455) či e-mailem (mgr.radekfrkal@frkal.cz).

Informace o zadavateli

Radek Frkal mgr.radekfrkal@frkal.cz Příkop 6, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 20.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!