PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ KMENOVÝCH AKCIÍ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA JAKUBA CÍSAŘE, POD SP. ZN. MSPH 90 INS 2881 / 2021

Značka: MSPH 90 INS 2881 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

11.03.2024
30.04.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 90 INS 2881 / 2021 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

 • 90 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč ve společnosti EURO DEVELOPMENT, a.s., IČ 278 60 841
 • 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400.000,- Kč ve společnosti DC ENERGY, a.s., IČ 282 22 890
 • 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000,- Kč ve společnosti TRACK PIPE a.s., IČ 28216938
 • 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000,- Kč ve společnosti EURO TRAVEL AGENCY a.s., IČ 28212282
 • 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400 000,- Kč ve společnosti 1.EUROLEASING, a.s., IČ 28216776

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Movitý majetek pod položkami č. 2, 3, 31, 35, 36). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Císař).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.04.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 90 INS 2881 / 2021 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!