PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ AKCIÍ V RÁMCI INSOLVENČÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNICE LUCIE CÍSAŘOVÉ, POD SP. ZN. MSPH 59 INS 6052 / 2022

Značka: MSPH 59 INS 6052 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

05.04.2024
30.06.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 59 INS 6052 / 2022 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

·4 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě společnosti 1. EUROLEASING, a.s., IČ 28216776, ve jmenovité hodnotě 400.000,- Kč
·2 ks akcií společnosti DC ENERGY, a.s. IČ 28222890, Ječná 550/1. 120 00 Praha 2, v nominální hodnotě 400.000,- Kč
·1 ks akcie společnosti EURO DEVELOPMENT, a.s., IČ 27860841, Ječná 550/1, 120 00 Praha 2 v nominální hodnotě 20.000,- Kč
·18 ks akcií společnosti CZECH DEVELOPMENT GROUP, a.s., IČ 04006933, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu V. Ostatní majetek pod položkami č. 16, 17, 18, 21). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Císařová).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím/převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 30.06.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 59 INS 6052 / 2022 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!