PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ FINANČNÍHO MAJETKU V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA BM DEVELOP S.R.O., POD SP. ZN. MSPH 98 INS 8749 / 2020

Značka: MSPH 98 INS 8749 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

12.04.2024
13.05.2024

Insolvenční správce GESTORE v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 98 INS 8749 / 2020 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

·20 ks kmenových akcií ve společnosti VELVARIS, a.s., IČ 242 72 361, akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za akcii.
·20 ks kmenových akcií ve společnosti BM Spiritka a.s., IČ 015 32 359, akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za akcii.
·Podíl 100 % ve společnosti BUNSYR, s.r.o., IČ 035 19 333, odpovídající vkladu základního kapitálu 200.000,-Kč.
·Podíl 100 % ve společnosti Residence U tří kaprů, s.r.o., IČ 037 52 992, odpovídající vkladu do základního kapitálu 5.000,-Kč, kmenový list č. 1.
·Podíl 100 % ve společnosti RESIDENCE LA CRONE PRAHA 6 s.r.o., IČ 038 37 653, odpovídající vkladu do základního kapitálu 100.000,-Kč.

(Položky soupisu majetkové podstaty uvedené v oddílu III. Finanční prostředky pod položkami č. 4 – 8). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka BM Develop s.r.o.).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-veškeré náklady na zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, či jiným vhodným způsobem;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu konkurs@isgestore.cz, a to nejpozději do 13.05.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 98 INS 8749 / 2020 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

 

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!