PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ OBCH. PODÍLU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA BÍLÝ KŘÍŽ S.R.O., SP. ZN. KSOS 33 INS 30520 / 2015

Značka: KSOS 33 INS 30520 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetek

30.04.2021
21.05.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti Hotel Baron Kysuca, s.r.o., IČ: 44 635 958, se sídlem Gunduličova 6, Bratislava 811 05, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka Bílý kříž, s.r.o., sp. zn. insolvenčního řízení KSOS 33 INS 30520 / 2015.

Obchodní podíl je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 2. Správce uvádí, že soupis majetkové podstaty je dostupný v insolvenčním rejstříku isir/justice.cz.

Co se týká hodnoty předmětného podílu, sděluje insolvenční správce, že jeho výši v současné době zjišťuje, přičemž výše vkladu byla 5 000 EUR.

Odkaz na výpis ze slovenského obchodního rejstříku: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=148501&SID=2&P=0

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– úhrada ceny před podpisem smlouvy o převodu obchodního podílu;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– veškeré náklady spojené s převzetím/převodem obchodního podílu hradí kupující;

– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje).

Vaše cenové nabídky zasílejte na poštovní adresu správce Gestore v.o.s., Čechyňská 16, Brno, 602 00 či na e-mailovou adresu asistent@isgestore.cz, kdy do předmětu uvádějte “Nabídka na koupi obchodního podílu – Bílý kříž”. Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 21.5.2021. Na pozdější nabídky, či nabídky nesplňující výše uvedené podmínky vč. řádného označení, nebude brán zřetel.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 20.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 31.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!