PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ PODÍLŮ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA TEAM ENERGO S.R.O., POD SP. ZN. KSBR 40 INS 7 / 2022

Značka: KSBR 40 INS 7 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

23.02.2024
23.03.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 7 / 2022 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

·Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti LYCOS POWER s.r.o., IČO: 51464250 (reg. Slovensko)
·Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti MALT POWER s.r.o., IČO: 61461625 (reg. Slovensko)
·Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti KGJ DUKLA s.r.o., IČO: 06017304
·Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti TEAM ENERGO SK, s.r.o., IČO 50447599 (reg. Slovensko)

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu V. Ostatní majetek pod položkami č. 3, 4, 6, 25) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Team ENERGO s.r.o.).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 23.03.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSBR 40 INS 7 / 2022 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!