PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ POHLEDÁVKY V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA VIPAPP A. S. , POD SP. ZN. MSPH 98 INS 10475 / 2022

Značka: MSPH 98 INS 10475 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Pohledávky

08.12.2023
08.01.2024

Insolvenční správce GESTORE v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 98 INS 10475 / 2022 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

·Pohledávka za spol. Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265, se sídlem Michelská 966/74, Praha 4 – Michle

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu IV. Pohledávky pod položkou č. 1) . Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka VIPAPP, a.s.).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu konkurs@isgestore.cz, a to nejpozději do 08.01.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 98 INS 10475 / 2022 – Nabídka na odkup majetku- pohledávka“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!