Připravovaný prodej – pozemky o celkové výměře cca 23.000 m2, zapsané na LV č. 311, k.ú. Stupava, Zlínský kraj

Značka: KSBR 26 INS 20601 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Unnamed Road, 686 01 Stupava, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

15.09.2021
15.10.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Igora Sedláčka, insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 20601 / 2020. Jedná se o nemovitý majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka, sepsaného dne: 18.05.2021 (soupis majetkové podstaty je veřejně přístupný v insolvenčním rejstříku, B-6)

Předmět prodeje: 

Nemovitý majetek

 • pozemky p.č. 950/1, 962/1, 962/10, 962/11, 962/12, 962/14, 962/15, 962/16, 962/22, 963/2, 963/4, 967/1, 967/14, 967/15, 967/16, 967/17, 967/18, 982/1 a 982/2 zapsané na LV č. 311, k.ú. Stupava; o celkové výměře cca 23.000 m2

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující
– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje)

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu alice.novakova@indra-sebesta.cz nejpozději do 15.10.2021 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na odkup pozemků zapsaných na LV č. 311, k.ú. Stupava.”

Upozornění: 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!