Připravovaný prodej – RD 5+1 s pozemky zapsané na LV č. 420, LV č. 428 a LV č. 458, k.ú. Stupava, Zlínský kraj

Značka: KSBR 26 INS 20601 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Stupava 168, 686 01 Stupava, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

15.09.2021
15.10.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Igora Sedláčka, insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 20601 / 2020. Konkrétně se jedná  o nemovitý majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka, sepsaného dne: 18.05.2021 (soupis majetkové podstaty je veřejně přístupný v insolvenčním rejstříku, B-6):

Předmět prodeje:

Nemovitý majetek

 • pozemky parc.č.st. 247, parc.č. 598/79, 598/165, 598/179,  598/193, 598/210, 598/214, 598/215, 598/216, 598/218, 598/223, součástí pozemku parc.č.st. 247 je stavba rodinného domu č.p. 168 v obci Stupava, okrese Uherské Hradiště, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Stupava, obec Stupava, okres Uherské Hradiště, vše zapsáno na LV č. 420,
 • pozemek parc. č. 598/173, v k.ú. Stupava, obec Stupava, okres Uherské Hradiště, zapsaný na LV č. 311
 • ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 1/43 na pozemku parc.č. 598/100 v obci Stupava, okrese Uherské Hradiště, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Stupava, obec Stupava, okres Uherské Hradiště, vše zapsáno na LV č. 428,
 • ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/43 na pozemku parc.č. 598/78 v obci Stupava, okrese Uherské Hradiště, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Stupava, obec Stupava, okres Uherské Hradiště, vše zapsáno na LV č. 458.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny nejpozději před podpisem kupní smlouvy
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující
– uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje)

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu alice.novakova@indra-sebesta.cz nejpozději do 15.10.2021 . Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na odkup pozemků zapsaných na LV č. 420, 428, 458; k.ú. Stupava.”

 

Popis; dispoziční řešení RD č.p. 168: 

1.NP – zádveří se schodištěm (16,37 m2), WC (2,15 m2), pracovna (9,44 m2), chodba (3,20 m2), kuchyň (11,22 m2), obývací pokoj (45,48 m2), spíž (2,20 m2), zimní zahrada (18,43 m2), garáž (22,16 m2), technická místnost (3,84 m2),
Podkroví – chodba (5,23 m2), koupelna s WC (9,82 m2), pokoj (17,05 m2), pokoj (23,60 m2), pokoj (15,84 m2).

Celková užitná plocha rodinného domu činí cca 206,03 m2.

 

Upozornění: 

Pozemky p.č. 598/165, 598/173, 598/179,598/193 a 598/223 – zemědělské pozemky, netvoří funkční celek k RD a jemu přilehlým pozemkům

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!