Připravovaný prodej – Soubor osobních ochranných pomůcek, pracovního textilu a obuvi z majetku dlužníka SOFIZO KSBR 47 INS 728 / 2021

Značka: KSBR 47 INS 728 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Movité věci

12.10.2021
26.10.2021

Insolvenční správce dlužníka SOFIZO, s.r.o. nabízí k prodeji soubor movitých věcí (tj. soubor osobních ochranných pomůcek – pracovní obuv, pracovní oděvy, helmy, ochranné brýle apod.), k prodeji pouze jako celek, přílohou tohoto inzerátu je orientační seznam položek. Správce upozorňuje, že se nejedná o aktuální inventurní stav.  Věci mohou být druhově, či barevně odlišné, nekompletní, zastaralé apod.  Více také na www.isir/justice.cz; sp. zn.: KSBR 47 INS 728 / 2021

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší učiněné nabídce
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců
 • veškeré náklady spojené s převodem/převzetím věci hradí kupující
 • na daný majetek se vztahuje DPH (nabídnutou kupní cenu tedy rozčleňte pro tyto účely)

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: alice.novakova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 26.10.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: ,, Nabídka – SOFIZO“


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!