Přívěs nákladní Agados – Handy 21

Značka: 5285

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Konecchlumí 113, PSČ 507 05

Kraj: Královehradecký kraj

Movité věci

24.05.2023
25.06.2023

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka Pavla Matouška, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 22090/2021, nabízí k přímému prodeji níže popsaný majetek, jenž je sepsán v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 2:

 • Přívěs nákladní Agados – Handy 21, RZ: 6H2 7547, VIN: TKXH21175FANB4437, provozovaný.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 25.06.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení věci, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla).

 

Prohlídka se uskuteční dne 14.06.2023 v 16:00 hodin na adrese Konecchlumí 113, PSČ 507 05. Zájemci o prohlídku nechť se předem přihlásí na e-mailu kancelar@advins.cz.

 

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího. Přívěs má patrně tyto vady: prasklá výplň, bez technické kontroly, bude nutno koupit novou podlahu přívěsu.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na kancelar@advins.cz.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 13.07.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!