Přívěsný vozík STEMA ST 02-1

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Movité věci

12.04.2024
30.04.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Františka Železného nabízí v insolvenčním řízení KSCB 27 INS 5823/2023 k prodeji položku majetkové podstaty poř. č. 4 soupisu – přívěsný vozík STEMA ST 02-1, první registrace r.2013, reg. zn. 3AL0025, VIN WSESTMF31DF000034.

Bližší údaje o vozíku:
Přívěsný vozík STEMA ST 02-1, vyroben v roce 2013, používaný.
Přívěsný vozík se nachází v obci Svatá Máří (okres Prachatice), možnost prohlídky pouze po předchozí domluvě.
Cena přívěsného vozíku nebyla stanovena, bude prodáno nejvyšší a nejvýhodnější nabídce. V případě zájmu Vás žádáme o zaslání cenové nabídky na emailovou adresu: insolvence@hepperova.cz

Bližší údaje k podmínkám prodeje:

Zájemci o koupi jsou vyzýváni, aby nejpozději do 30.4.2024 předložili na emailovou adresu insolvenční správkyně, a to na insolvence@hepperova.cz, nabídku na koupi s uvedením kupní ceny včetně DPH. Přívěsný vozík nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží ke dni uzavření kupní smlouvy, bez jakéhokoliv nároku na uplatnění odpovědnosti za vady. Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a čase jejího využití. Podmínkou prodeje je zaplacení kupní ceny před podpisem smlouvy. Kupující si zajistí převzetí a odvoz na svůj náklad po podpisu kupní smlouvy.

Každá nabídka, nechť obsahuje:
– Uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ či jména a příjmení, bydliště a data narození. Dále také uvedení emailového a telefonického kontaktu.
– Uvedení kupní ceny včetně DPH.

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku.

Insolvenční správkyně nebude vyrozumívat zájemce, jejichž nabídka nebyla vybrána nebo byla odmítnuta.


Informace o zadavateli

Eva Hepperová insolvence@hepperova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 01.07.2024 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!