Prodám spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Cena: 17158 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.06.2024
04.07.2024

Likvidační správce Alma insolvence v.o.s. nabízí k prodeji dle ust. § 232 odst. 1 písm. b) zákona 292/2013 Sb. v řízení o likvidaci pozůstalosti vedeném u Obvodní soud pro Prahu 10, sp. zn.  27 D 1355/2020 nemovitost sepsanou v seznamu majetku likvidační podstaty pod pol. 1 a to: spoluvlastnický podíl na nemovitosti zapsané na LV č. 558 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Chropyně a katastrální území Chropyně, a sice 1/144 pozemku p.č. 869 zastavěná plocha a nádvoří, včetně 1/144 budovy č.p. 282 na něm stojící, která je jeho součástí.

Nemovitost bude prodána zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou, přičemž minimální kupní cena je stanovena na částku 17.158,- Kč. Kupující bude povinen hradit, poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitosti ve výši 2.000,- Kč a další případné náklady související s převodem. Své nabídky zasílejte na e-mail novotna@juristas.cz nebo písemně na adresu likvidačního správce Zbraslavské nám. 458, 156 00 Praha 16 nejpozději do 4.7.2024.

Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a ukončit jednání o uzavření smlouvy v jakémkoli okamžiku bez uvedení důvodu, a to bez vzniku jakéhokoli nároku zájemce dle ust. § 1719 občanského zákoníku.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Alma insolvence v.o.s. novotna@juristas.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!