Vybavení kanceláře

Značka: Malex

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Movité věci

07.02.2020
06.02.2021

Mgr. Renáta Jančová, insolvenční správkyně dlužníka MALEX s.r.o. , IČ: 402 28 975, 464 01 Raspenava 296,  KSLB 87 INS 21073/2018 nabízí k prodeji z majetkové podstaty:

soubor movitých věcí tvořící vybavení kanceláře dlužníka

 • PC Intel pentium, pořízeno 2014,
 • tiskárna Canon, pořízeno 2014,
 • monitor PC Samsung, pořízeno 2016,
 • Laptop Acer pořízeno 2016,
 • 2x mobilní telefon Ulefone pořízeno 2018,
 • digitální fotoaparát Canon pořízeno 2008

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu,

– nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny,

– zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 IZ)

– předmět prodeje je nabízen bez odpovědnosti prodávajícího (insolvenční správkyně) za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

– kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu koupě ze sídla dlužníka nese kupující,

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neurčit vítěze bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

— soubor je nabízen k prodeji jako nedílný celek

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce, že jí není známo, zda je předmět prodeje funkční.

Další informace lze získat a případnou prohlídku dohodnout v kanceláři správkyně na tel. č. 554777407 nebo na e-mailové adrese: info@jancova.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 02. 2020.

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: info@jancova.cz, případně do datové schránky ID: eacx5ka


Informace o zadavateli

Renáta Jančová insolvence.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!