prodej 1/6 na nemovitosti Černuc

Značka: KSLB 57 INS 17381 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

06.04.2021
07.05.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSLB 57 INS 17381 / 2020 dlužníka Miloš Kácha následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitosti: pozemek St. 238 o výměře 515 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Černuc, č.p 184, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 238, vše zapsáno na LV 243, katastrální území a obec Černuc, vedeno Kastastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce,
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!