PRODEJ 100% OBCHODNÍHO PODÍLU na společnosti ROJEK, spol. s r.o., IČ: 60913711

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, IČ: 66246016, sídlem Ostružnická 325/6 Olomouc tímto jako insolvenční správce dlužníka: Evžen ROJEK, nar. 4.2.1970, nabízí k prodeji v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 15 INS 5968/2019 majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 1.11.2022 pod položkou č. 4 (B61), a to 100% obchodní podíl na společnosti ROJEK, spol. s r.o., IČ: 60913711, sídlem Masarykova 16, 517 50 Častolovice.

Nabídky v písemné formě je možné doručit osobně nebo poštou na adresu insolvenčního správce: Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce, Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, případně také datovou zprávou (sa7yhyu), a to nejpozději do 5. června 2023 včetně.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Obchodní podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku, minimálně však ve výši 10.000,- Kč vč. DPH.

Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

Přílohou tohoto inzerátu je usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.4.2023, č.j. KSHK 15 INS 5968/2019–B-67 a výpis z obchodního rejstříku.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!