Prodej 100% obchodního podílu ve společnosti Towbridge, s.r.o.

Značka: MSPH 95 INS 22863/2014

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

16.04.2020
31.12.2021

Insolvenční správkyně dlužníka Matěje Krause, nar. 1.2.1985, bytem Praha 3, Koněvova 1206/87, Praha 3, ustanovená Usnesením Městského soudu v Praze č.j. . MSPH 95 INS 22863/2014, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 4, a to:

 

 • obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti Towbridge, s.r.o., IČ: 24311600, se sídlem Praha 3, Husinecká 903/10, se zcela splaceným vkladem 200.000 Kč

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní/převodní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převodem obchodního podílu a změnou zápisu v obchodním rejstříku hradí kupující (nabyvatel)

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23.6. 2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com, případně písemně na adresu sídla ins. správkyně.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!