Prodej 26 ks akcií společnosti Kultura.cz MEDIA, a.s.

Značka: MSPH 92 INS 6015/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

09.12.2020
28.07.2022

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Michala Rambouska, r.č. 780609/0270 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 92 INS 6015/2017 insolvenční správce nabízí k prodeji 26 ks akcií na jméno v listinné podobě společnosti Kultura.cz MEDIA, a.s., IČ: 036 52 947, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha.

Předpokládané podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce na odkup souboru jako celku,
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

Nabídky na odkup shora popsaných je možno podávat v termínu do 31. 01. 2021 včetně, a tyto insolvenčnímu správci adresovat prostřednictvím emailové adresy: belohlavkova@koppa.cz. Přijetí nabídky bude zpětně potvrzeno.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny za soubor akcií.

Nejedná se o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb.

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!