PRODEJ AKCIÍ SPOLEČNOSTI TCTM TECHNOLOGIES SE (MSPH 77 INS 24256/2020)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

04.05.2022
31.08.2022

Jako insolvenční správce dlužníka JUDr. Nikolaje Zlochy v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 24256/2020 nabízím k prodeji 32 ks akcií společnosti TCTM TECHNOLOGIES SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, Nové město, PSČ 110 00, IČ 027 23 794, při jmenovité hodnotě jedné akcie 25 000 Kč. Celková jmenovitá hodnota nabízených akcií tak činí 800 000 Kč. Společnost vydala celkem 265 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, z čehož je emitováno 264 ks každé o jmenovité hodnotě 25 000 Kč a 1 ks o jmenovité hodnotě 10 000 Kč. Akcie jsou neomezeně převoditelné při dodržení ustanovení § 269 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích. Akcie budou prodány za cenu odpovídající nejvyšší nabídce.

Informace o zadavateli

info@urban-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!