Prodej akcií společnosti Tereos TTD a.s. z majetkové podstaty dl. Ladislava Dvořáčka (KSHK 41 INS 9611/2019)

Značka: KSHK 41 INS 9611/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

01.02.2021
31.08.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Ladislava Dvořáčka, IČ 48635014, bytem Československé armády 408/51, PSČ 500 03 Hradec Králové, ve věci vedené Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 9611/2019, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to: Emice cenných papírů – Tereos TTD a.s.; Emise cenných papírů u společnosti Tereos TTD a.s., 5 ks, č. CZ0005116905 Cena: nejvyšší nabídka Nabídky je možno podávat do 31.8.2023,a to emailem na: ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz V nabídce musí být uvedeno označení: Akcie Tereos TTD a.s. Podmínky prodeje: 1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. 2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení Akcie Tereos TTD a.s., b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny. 3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého. 5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů. 6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 31.07.2024 2500 Kč Nejvyšší nabídka
  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!