Prodej akcií společnosti Tereos TTD, a.s. z majetkové podstaty dlužníka Ing. Karla Semeráka (sp. zn. MSPH 88 INS 3013/2023)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Insolvenční správce dlužníka Ing. Karla Semeráka, nar. 23.11.1964, bytem Praha 6, Bolívarova 2072/10, PSČ 169 00, Okres Hlavní město Praha, nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 3013/2023 ke koupi majetek dlužníka sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to cenné papíry – akcie společnosti Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741 – 60 ks akcií o jmenovité hodnotě 70,- Kč, volná emise, bez omezení převoditelnosti. V této souvislosti insolvenční správce vyzývá zájemce k podání nabídek, a to do 30.9.2024 na e-mail: surajiri@seznam.cz nebo datovou schránkou insolvenčního správce. Smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce provede výběr nejvhodnější nabídky do 28.2.2025 a v této lhůtě o výběru uvědomí též vítězného zájemce na e-mail či do datové schránky, ze kterých byla vítězná nabídka insolvenčnímu správci zaslána. Zájemci, jejichž nabídky byly odmítnuty, nebudou vyrozuměni. Insolvenční správce neručí zato, že se skutečně jedná o majetek výše uvedeného dlužníka. Insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit zde uvedené podmínky, odmítnout všechny nabídky či zrušit celou soutěž, a to bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli závazku vůči zájemcům. Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Jakékoli náklady, které vzniknou zájemci v souvislosti s účastí na soutěži, s uzavřením kupní smlouvy, s převzetím, dopravou, přepravou, případně s přepisem nabízeného majetku dlužníka, nese zájemce v celém rozsahu ze svého bez nároku na jakékoli protiplnění ze strany insolvenčního správce.

Nabídka musí obsahovat:

a) označení „Akcie společnosti Tereos TTD, a.s., IČO: 16193741“,

b) jméno a příjmení / název zájemce včetně telefonního čísla,

c) nabízenou cenu za jednotlivou akcii a počet akcií, o jejichž odkup má zájemce zájem.

 

S pozdravem,

Mgr. Jiří Sůra, insolvenční správce dlužníka Ing. Karla Semeráka, nar. 23.11.1964, bytem Praha 6, Bolívarova 2072/10, PSČ 169 00

Informace o zadavateli

surajiri@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!