Prodej akcií z insolvenčního řízení

Značka: MSPH 98 INS 4247/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Ostatní majetek

03.08.2023
31.10.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Arca Capital Bohemia, a.s., IČO: 271 10 265, se sídlem Michelská 966/74, 141 00 Praha 4 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 4247/2022.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 15.6.2023 pod číslem dokumentu MSPH 98 INS 4247/2022-B-41.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=54953159
Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty uvedenou v části V. Ostatní majetek pod číslem:
1 – Cenný papír (akcie) ČESKOMORAVSKÁ INVESTIČNÍ A.S., ISIN CZ0005090258, 112 792 ks
2 – Cenný papír (akcie) Svit a.s. Zlín, ISIN CZ0005076653, 4 102 ks.

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 5.9.2023.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!