Prodej akcií z majetkové podstaty dlužníka C2H RETAIL HOLDING s.r.o., IČO: 06434070, sídlem Bílkova 855/19, Praha 1

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekOstatní majetek

10.05.2024
16.06.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka C2H RETAIL HOLDING s.r.o., IČO: 06434070, sídlem Bílkova 855/19, Praha 1, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: MSPH 88 INS 6127 / 2021 tímto nabízí k prodeji akcie z majetkové podstaty dlužníka.

 • položka č. 6 – 100% akcií spol. C2H PE SPV alfa a.s., IČO: 07018690, se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 (100 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč).

Podmínky prodeje:

 • úhradu kupní ceny je třeba provést nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • nabídkového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • kupní cena podléhá souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu;
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Zájemce při předložení závazné nabídky uvede své identifikační údaje, včetně emailového a telefonního kontaktu a výši nabízené kupní ceny.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@azaminsolvence.cz.

Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!