Prodej automobilů z MP dlužníka UNIFLEX Moravia s.r.o.

Značka: uniflex

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

07.03.2023
31.03.2023

Insolvenční správce dlužníka dlužníka UNIFLEX Moravia s.r.o. , IČ: 25853414, se sídlem  Zahradní 1440/36, 792 01  Bruntál., insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSOS 31 INS 30720/2012  nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji nejvyšší nabídce:

movité věci zapsané v Soupise majetkové podstaty pod položkou M13 a M15

 • osobní automobil Škoda Superb, VIN TMBCC73T299034551, reg. zn. 6T09535, bez platné STK
 • osobní automobil Škoda Yeti,VIN TMBLC45L1A6018231, reg. zn. 6T92959, bez platné STK
Podmínky prodeje:
 • Kupující nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb.
 • Majetek bude prodán nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy, veškeré náklady s prodejem spojené jdou k tíži kupujícího

Nabídky na odkup lze podávat na každý automobil samostatně.

Prohlídka  nabízených osobních automobilů :  16.3.2023  v 16.00 hod  a  25.3.2023 v 10:00 hod v obci  Razova (okres Bruntál) .

Účast na prohlídce  je třeba nejpozději  den před prohlídkou do 15.00 hodin oznámit mailem.

Nabídky s uvedením nabízené ceny  podávejte do 30.3.2023 včetně  na  e-mailové adrese insolvence.jancova@seznam.cz nebo písemně na adrese Mgr. Jančová, insolvenční správce, nám. Míru 67/4, 792 01 Bruntál

Insolvenční správce  si vyhrazuje právo  došlé nabídky  bez uvedení důvodu odmítnout.

Bližší informace o podmínkách  prodeje a bližší specifikace  prodávaných  movitých věcí bude zaslána na vyžádání  na  tel.č.  732 213 435 a  mail. adrese:  insolvence.jancova@seznam.cz

Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Renáta Jančová renata.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!