Prodej autorských práv – „7 dní hříchu“

Značka: I. 373

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

12.02.2022
10.01.2024

Insolvenční správce vyhledává zájemce o autorská práva k filmu, představujícímu audiovizuální dílo s názvem „7 dní hříchu“, režie: Jiří Chlumský- Práva výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu dle ust. § 79 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. k filmu, představujícímu audiovizuální dílo s názvem“ 7 dní hříchui“, režie:  Jiří Chlumský a Autorská práva majetková výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla v rozsahu licence poskytnuté režisérem dle. ust. § 63 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. k filmu, představujícímu audiovizuální dílo s názvem „7 dní hříchui“ režie: Jiří Chlumský, která jsou sepsána v soupise majetkové podstaty dlužníka DP FILM s.r.o., IČ 27837599, se ísdlem Praha, Kaprova 42/14, jehož řízení je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 93INS 16716/2017 Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 10.1.2024 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt. Podmínky prodeje: – prodej nejvyšší nabídce – úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy – náklady spojené s prodejem hradí kupující – prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!