Prodej budovy s byty a garážemi

Značka: 20267 / 2021 BD

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Podkrušnohorská 210, Janov, Litvínov, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

24.03.2022
13.04.2022

Insolvenční správce v návaznosti na zveřejněné podmínky výběrového řízení na určení nejvhodnější nabídky zájemců o koupi obchodního závodu a nemovitého majetku dlužníka JAPEK, s. r.o. si dovoluje sdělit, že s ohledem na zájem o zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty a předložené nabídky na koupi majetku vyhlašuje další, tj. druhé kolo výběrového řízení.

V rámci druhého kola výběrového řízení musí být nabídky na koupi majetku doručeny v neporušeném zapečetěném obalu výrazně označeném „Prodej Předmětu prodeje – JAPEK, s. r.o., – NEOTVÍRAT“ nejpozději 13.dubna 2022 do 12.00 hod. na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.

Nabídky, které nebudou doručené výše uvedeným způsobem, má insolvenční správce dle podmínek výběrového řízení právo nezařadit do výběrového řízení.

 

Insolvenční správce dlužníka JAPEK, s.r.o., Litvínov-Janov, Podkrušnohorská 210, PSČ 435 42, vyhlašuje podmínky pro výběr nejvhodnější nabídky na zpeněžení dále uvedeného majetku:

– závod JAPEK, s.r.o.

– samostatný nemovitý majetek v k.ú. Janov u Litvínova zapsaný na LV č. 217 – bytový dům s garážemi

– pozemek parc. č. 854/9 v k.ú. Janov u Litvínova zapsaný na LV č. 217 – ostatní plocha zeleň.

Zpeněžení majetku proběhne za podmínek schválených insolvenčním soudem a zajištěným věřitelem v případě majetku, na němž zajištění vázne.

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji možná dle zveřejněných podmínek po předchozí dohodě.

Bližší informace doplňující zveřejněné Podmínky na určení nejvhodnější nabídky zájemců o koupi obchodního závodu a nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka JAPEK, s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 210, 435 42 Litvínov-Janov, IČO: 47283939, jsou k dispozici v kanceláři insolvenčního správce, tel. 224 220 246, e-mail: prodej@avocate.cz.

Nabídky zasílejte do 4.4.2022 14.hodin dle podmínek výběrového řízení na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniela Urbanová prodej@avocate.cz Na Příkopě 988/31, Staré Město, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!