PRODEJ NEMOVITOSTÍ – K.Ú. STODŮLKY

Značka: MSPH 60 INS 9831/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

06.02.2024
06.03.2024

Prodej nemovitostí v k.ú. Stodůlky

MSPH 60 INS 9831/2019

V rámci zpeněžování majetku nabízí insolvenční správce Mgr. Radim Janoušek k prodeji níže uvedený majetek ve veřejné dražbě dražebníkem JKM REAL s.r.o., IČ: 28765401, Pod Lesem 197/16, 500 02  Hradec Králové – Roudnička:

 • bytová jednotka č. 2737/204, byt v budově Stodůlky č. p. 2737, bytový dům, LV 13322, na parcele č. 2325/6, LV 13322, podíl o velikosti 9084/215994 na společných částech domu budově Stodůlky č. p. 2737, bytový dům, LV 13322, na parcele č. 2325/6, LV 13322, podíl o velikosti 9084/215994 na pozemku parc.č. 2325/6- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 2325/1- zahrada, na pozemku parc.č. 2326/3- trvalý travní porost. Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 16964 pro katastrální území Stodůlky.
 •  spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na nemovitostech:jednotka č. 2737/2, garáž v budově Stodůlky č. p. 2737, bytový dům, LV 13322, na parcele č. 2325/6, LV 13322, podíl o velikosti 43985/215994 na společných částech domu budově Stodůlky č. p. 2737, bytový dům, LV 13322, na parcele č. 2325/6, LV 13322, podíl o velikosti 43985/215994 na pozemku parc.č. 2325/6- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku parc.č. 2325/1- zahrada, na pozemku parc.č. 2326/3- trvalý travní porost. Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18076 pro katastrální území Stodůlky.
 • podíl o velikosti 1565/476600 na nemovitostech:pozemek parc.č. 2860/2- ostatní plocha, pozemek parc.č. 2860/16- ostatní plocha. Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 17238 pro katastrální území Stodůlky.
 • podíl o velikosti 1565/476600 na pozemku parc.č. 2971- ostatní plocha. Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 16870 pro katastrální území Stodůlky.

 

Podmínky prodeje:

– v případě zájmu kontaktujte dražebníka JKM REAL s.r.o., IČ: 28765401

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

JUVENTUS insolvenční v.o.s. info@juventus-insolvencni.cz Šantova, Olomouc, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!