Prodej bytové jednotky z majetkové podstaty dlužníka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.03.2022
30.04.2022

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.11.2020, č.j. KSOS 40 INS 21799/2020-A-5, byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníka byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenční rejstříku pod č.j. KSOS 40 INS 21799/2020-B-3.

Položka č. 1 – Bytová jednotka č. 2823/33, byt, vymezená podle bytového zákona, v budově Moravská Ostrava, č.p. 2823, byt. dům, LV 1639, na pozemku parc. č. 2202/42, LV 1639, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 499 m2, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6597/380967 na společných částech budovy č,p, 2823, a spoluvlastnický podíl o velikosti 6597/380967 na pozemku parc. č. 2202/42, o výměře 499 m2, zastavěná plocha  a nádvoří, to vše zapsáno u Katastrálního )řadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kat. úz. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na LV 8978.

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedené nemovitosti lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSOS 40 INS 21799/2020 – nabídka

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!