Prodej bytu v obci Slavičín – KSBR 44 INS 17742 / 2017

Značka: KSBR 44 INS 17742 / 2017

Cena: 940000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

19.08.2019
18.08.2020

Insolvenční správce dlužnice Věry Poláškové, sp.zn. KSBR 44 INS 17742 / 2017, poptává zájemce o tyto položky soupisu majetkové podstaty dlužníka:

byt č. 469/8, byt, byt.z., umístěný v budově č.p. 469, část obce Slavičín, byt. dům, stojící na pozemku p.č.st. 546, k jednotce přináležející id. spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 469, část obce Slavičín, byt.dům, stojící na pozemku p.č.st. 546 o velikosti 2000/72655, a id. spoluvlastnický podíl na pozemku p.č.st. 546 o velikosti 2000/72655, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Zlínský kraj, KP Valašské Klobouky, k.ú. a obec Slavičín

byt č. 469/9, byt, byt.z., umístěný v budově č.p. 469, část obce Slavičín, byt. dům, stojící na pozemku p.č.st. 546, k jednotce přináležející id. spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 469, část obce Slavičín, byt.dům, stojící na pozemku p.č.st. 546 o velikosti 1960/72655, a id. spoluvlastnický podíl na pozemku p.č.st. 546 o velikosti 1960/72655, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Zlínský kraj, KP Valašské Klobouky, k.ú. a obec Slavičín

 

Výše uvedené byty jsou ve skutečnosti propojeny a tvoří tak jednu bytovou jednotku.

 

Podmínky zpeněžení:

 • nejvyšší kupní ceně (dle znaleckého posudku je cena 940.000,-Kč)
 • veškeré náklady spojené s prodejem nese kupující
 • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy
 • kupujícím nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 z. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Znalecký posudek vypracovaný na nabízený majetek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Na žádost je možno jej zaslat emailem.

Po předchozí domluvě je možná prohlídka bytu.

Uzavření kupní smlouvy podléhá souhlasu zajištěných věřitelů, tj. zajištění věřitelé jsou oprávněni odmítnout všechny nabídky.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

Nabídky na odkup majetku nechť jsou učiněny nejpozději do 30. 9. 2019 (včetně) v písemné podobě prostřednictvím obálky zaslané poštou do sídla insolvenčního správce označené “Věra Polášková – nabídka” s jednoznačnou a úplnou identifikací zájemce (název/jméno, IČ/r.č., sídlo/bydliště) a nabízenou kupní cenou.

 

Toto není závazná nabídka k uzavření smlouvy.

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 06.08.2024 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.06.2024 25.07.2024 Středočeský kraj 10000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!