Prodej bytu v okrese Bruntál

Značka: KSOS 12 INS 14711 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

05.05.2023
31.05.2023

Forteslegal insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka Marie Kaňoková, rodné číslo 536022/281 trvale bytem Hošťálkovy 46, 794 01 Hošťálkovy, sp.zn.: KSOS 12 INS 14711 / 2022, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, a to:

 • bytovou jednotku specifikovanou podílem 1630/10000 na St. 136, zastavěná plocha a nádvoří, rodinný dům č. p. 46, LV 159, k.ú. Hošťálkovy, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov.

Prodej je uskutečňován za podmínek stanovených usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSOS 12 INS 14711/2022 – B7:

 • mimo dražbu přímým prodejem,
 • majetek bude prodán nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 27. 1. 2023, tj. 1 090 000,- Kč,
 • insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat.

Pro bližší informace (písemně nebo elektronicky):

e-mail: ir@forteslegal.cz
adresa: Vranovská 45/1, 614 00 Brno

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31.05.2023, nabídky podávejte prostřednictvím e-mailu ir@forteslegal.cz.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!