Prodej cenné papíry akcie LICOLOR a.s.

Značka: I.437

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

22.11.2020
15.01.2021

Insolvenční správce vyhledává zájemce o koupi v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71INS 8185/2019, kdy předmětem koupě je:

cenné papíry akcie LICOLOR a.s., IČ 49903268, se sídlem Americká 335/2, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, ISIN CZ 0005092254, 55 ks akcií o nominální hodnotě 500,- Kč/ks,

Cena: nejvyšší nabídka. Nabídky je možno podávat do 15.1.2021, a to písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč a nebo mailem na: jaskova@akjaskova.cz. ZP k dispozici na vyžádání.

Podmínky prodeje:

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) LICOLOR, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Náklady zájemce spojené s převzetím či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

Věci jsou prodávány ve stavu “jak stojí a leží”.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.03.2023 15.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 07.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.03.2023 17.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!