PRODEJ Chlazení/sušičky vzduchu Z MAJETKU DLUŽNÍKA FRITAGRO NÍŽKOV, S.R.O., IČO: 63492938, SÍDLEM NÍŽKOV 187, 592 12 NÍŽKOV

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

24.04.2024
31.05.2024

AZAM – insolvence, v. o. s., IČO: 087 77 993, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka FRITAGRO Nížkov, s.r.o., IČO: 63492938, sídlem Nížkov 187, 592 12 Nížkov, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: KSBR 57 INS 3182 / 2021 tímto nabízí k prodeji chlazení vzduchu z majetkové podstaty dlužníka.

Předmět prodeje:

 • Chlazení vzduchu FD30 – NUTNÁ DEMONTÁŽ

Podmínky prodeje:

 • úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy;
 • nabídkového řízení se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné;
 • prohlídky Předmětu prodeje zajišťuje na základě žádosti uchazeče insolvenční správce ve vzájemně telefonicky či písemné dohodnutých termínech;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Zájemce při předložení závazné nabídky uvede své identifikační údaje, včetně emailového a telefonního kontaktu a výši nabízené kupní ceny.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@azaminsolvence.cz.

Majetek je uskladněn v sídle dlužníka na adrese Nížkov 187, 592 12 Nížkov.


Informace o zadavateli

AZAM-insolvence, v.o.s. info@azaminsolvence.cz Opletalova 1417/25, Nové Město, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!