prodej domén položky č. 4-8

Značka: MSPH 96 INS 23063 / 2020 ORBIS LINK

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

24.08.2021
26.09.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší a nejvýhodnější nabídce.

 

Insolvenční správci v.o.s. jako insolvenční správce dlužníka: ORBIS LINK, s.r.o., IČ 26143275, se sídlem: Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10 (dále jen „dlužník“), insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou MSPH 96 INS 23063 / 2020, nabízí k prodeji majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 4 až 8, který byl dne 22.3.2021 zveřejněný v insolvenčním rejstříku v oddíle B-6.

 

Předmětem prodeje je konkrétně:

Pol. č. 4 – doména orbislink.cz

Pol. č. 5 – doména okruzni-plavby.cz

Pol. č. 6 – doména trajekty.com

Pol. č. 7 – doména costa.cz

Pol. č. 8 – doména carnival.cz

 

Podmínky prodeje:

Podmínky prodeje jsou stanoveny usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 23063/2020-B-15 ze dne 14. června 2021. Prodej se uskuteční nejvyšší nabídce za podmínky úhrady kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.

 

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: prodej@insolvence-is.cz, nejpozději do 25.9.2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště, nabídku kupní ceny a výslovné prohlášení, že v případě koupě domén je srozuměný s tím, že jejich přepis u registrátora, resp. držitele, nese sám ze svého, tj. včetně všech úkonů s tím souvisejících.

 

Nabídky lze předkládat:

 • Po jednotlivých položkách
 • Souhrnná nabídka za všechny položky

 

Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku (je upřednostněn prodej jako celku), insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).

Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stoj a leží.

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.04.2024 05.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!