prodej domu Lukavice

Značka: KSPA 65 INS 6690 / 2021 Dušek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

16.01.2023
31.05.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Beneš – insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Dušek Miloš v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPA 65 INS 6690 / 2021 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích.

Předmět prodeje:

Níže uvedené nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 894 pro obec Lukavice a katastrální území Lukavice v Čechách u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 pozemek parc. č. St. 3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 323 m2, jehož součástí je stavba, rodinný dům, č. p. 2, pozemek parc. č. 1 (zahrada) o výměře 338 m2, pozemek parc. č. 2 (zahrada) o výměře 588 m2, pozemek parc. č. 1363/8 (ostatní plocha) o výměře 280 m2.

Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí: 2.462.000,- Kč

Prohlídka možná po dohodě.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí: 2.462.000,- Kč

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 6.12.2021 v oddíle B – 8 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit. 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do  31.5. 2023  na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!