Prodej domu v obci Straškov – Vodochody

Značka: Berki

Cena: 2 776 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.02.2023
31.03.2023

Insolvenční správce dlužníka Adéla Berkiová a Julius Berki,  insolvenční řízení vedeno  u Krajského soudu v Ústí nad Labem  sp.zn. KSUL 91 INS 13809/2020 
nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji  nejvyšší nabídce:

 - pozemek parcela st. 32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2, součástí je stavba Vodochody č.popisné 51, rodinný dům, stavba stojí na pozemku st. 32,
ochranné pásmo, kulturní památka, vše v katastrálním území Vodochody, obec Straškov - Vodochody
Podmínky prodeje:
 • Kupující nesmí být osoba uvedená v ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb.
 • Majetek bude prodán nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy, veškeré náklady s prodejem spojené jdou k tíži kupujícího
 • Minimální kupní cena 2 776 000,-Kč
Další informace lze získat na tel. č. 554777407, 732213435 nebo na e-mailové adrese: insolvence.jancova@seznam.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 31.3.2023

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: insolvence.jancova@seznam.cz, případně do datové schránky ID: eacx5ka

Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny

 

Informace o zadavateli

Renáta Jančová renata.jancova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!