prodej domu v obci Věšín v CHKO Brdy

Značka: 441.INS

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

04.10.2021
07.11.2021

Insolvenční správce dlužníků: Dana Háková, Milan Hák, oba bytem Věšín 229, 262 42 Věšín (insolvenční řízení vedeno Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 61 INS 22765 / 2017), nabízí k přímému prodeji dále specifikované nemovitosti:

 

– pozemek p.č.st. 367,

součástí je stavba: Věšín, č.p. 229, rodinný dům,

 

vše zapsáno na LV 738 pro katastrální území a obec Věšín.

 

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje či odmítnout všechny nabídky.

 

Další informace lze získat v kanceláři správce na adrese Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, na tel. č. 776 838 594 nebo na e-mailové adrese: urban.ak@email.cz

Uzávěrka nabídek 7.11.2021.

Nabídky zasílejte nebo osobně doručte na adresu: Mgr. Jan Urban, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, nebo na e-mail: urban.ak@email.cz


Informace o zadavateli

Mgr. Jan Urban urban.ak@email.cz Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!