Prodej drobného movitého majetku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

08.02.2021
09.03.2021

Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS 29038/2015 A-30 ze dne 10.11.2016 byl zjištěn úpadek dlužnice Pavlíny Hyclové a na její majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • položka m2 – Telefon Nokia, rok výroby/koupě 2000,
 • položka m3 – Jízdní kolo Favorit, rok výroby/koupě 1995.

Podmínky prodeje:

 1. Movité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce učiněné ke každé jednotlivé nabízené movité věci zvlášť,
 2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
 7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Vaše nabídky předkládejte nejpozději do 08.03.2021, kdy proběhne jejich vyhodnocení.


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!